Tuesday, December 22, 2009

Сүүдэр ...

Зэрэгцэж зогсоход сүүдэр огтолцохгүй...
Зураасан дээр надтай хамт явахгүй...
Чигээрээ явахад чи хэзээ ч хазайхгүй...
Чамайг гэж намайг битгий дага...

2009/03/14 16:02