Tuesday, June 22, 2010

Thursday, June 17, 2010

Хуурсан

Шилэн шувуу нисэж байна
Шөнийн саранд гэрэлтэнэ
Хиймэл модон дээр сууна
Хээгүй шилэн сүүдэр тусна
Хөх шувуу хоёулаа
Хамтдаа тэнд байсан
Харин нэг нь тэрийг
Хардаа гээд дагаад явсан