Thursday, January 20, 2011

Хэрвээ чи

Хэрвээ чи, хэрвээ чи
Хэдхэн хоногийн настай бол
Хамгийн эхэнд юуг хийх вэ?