Monday, July 19, 2010

Нар ...

Усны долгионд гэрэл хугараад
Ойсон хугачааны гялбаа
Хагархай шилэнд дуу оруулаад
Орой дээрээс илчит наран

Сүүдэр дайраагүй, сар туяарсан
Сүүдэр дайраагүй, нар мандсан
Нар мандаагүй, сар туяарсан
Сар туяараагүй, нар мандсан

Уулын оргилд сүүлчийн гэгээ
Улааран замхрах эцсийн тасалдал
Эмтэрхийгээр тусах эхний тусгал
Эргэх ертөнцийн эхний өнгө

No comments:

Post a Comment