Friday, August 27, 2010

Э э Ээ Э э Ээ ЭЭ ээ

Толгой эргээ л
Доороо эргээ л
Тоймгүй удаан
Доороо эргээ л

Улаан байсан
Цагаан байсан
Уй байсан
Цагаан болсон

Хаана байна
Яарч байна
Худлаа байна
Яаамаар байна

Тоогүй олон
Тойрч эргээ л
Хээгүй олон
Хуйрч гүйгээ л

Ямар байсан
Яамаар байсан
Ялгаагүй байсан
Я-гүй болсон

Ээ ээ байна
Ай ай байна
Юу юу вэ
Юу нь юу вэ

яаая, толгой задарлаа, толгой задарлаа...

No comments:

Post a Comment