Saturday, March 14, 2009

Хэнээгийн Хэнэггүй


Би...

Хэн ч танидаггүй
Хэнээгийн Хэнэггүй
Хэний ч мэдэхгүй
Хэнээгийн Хэнэггүй

Хэнээ гэж дуудах нь ч бий
Хэнэггүй гэж дуудах нь ч бий

Хэний ярих хэнд ч хамаагүй
Хэний яриаг ойлгох албагүй

2009/03/14 15:11

1 comment: