Sunday, March 15, 2009

I'm coming to home

Гудамжаар алхаж явна
Гэгээ тасарсан байна
Гэрлийн шонд харагдаж байгаа цас
Ганцхан тэрэнд цүнх нь л байна
Харих замд нь цас хаялж байна
Харих замын цастай дурсамж
Сормуусан дээр нь цас унасан байна
Сэтгэл дотор нь цас хаялж байна...

2008/02/29 00:35

No comments:

Post a Comment